Dziś poniedziałek , 23 lipca 2018 r. imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXVIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ - 15.10.2017 R.

 1. Uczta jest najczęściej używanym obrazem do przedstawienia chwały zbawionych. Przez chrzest wszyscy jesteśmy na nią powołani, jednak nie wszyscy to powołanie wybierają i według niego żyją. Zadajmy sobie dziś pytanie: czy naszym życiem potwierdzamy swoje zaproszenie na ucztę zbawionych?

 2. Obchodząc w tym roku 100. rocznicę objawień fatimskich, pamiętajmy, że Najświętsza Maryja Panna ukazała człowiekowi pomoc w osiągnięciu zbawienia, jest nią różaniec. Zachęcamy, aby każdego dnia odmawiać tę modlitwę, albo wspólnotowo: w naszej Bazylice codziennie o godz. 12:oo i 17:30; dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 17:oo.

 3. Wspomnienie bł. Ks. Jerzego Popiełuszki i Msza św. w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego w czwartek o godz. 18:oo. Po Mszy św. możliwość oddania czci poprzez ucałowanie Jego relikwii.

 4. W ostatnią niedzielę członkowie Rady Parafialnej i młodzież zebrali kwotę 1.660 zł. na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia im. Jana Pawła II. Za przekazane ofiary dziękujemy.

 5. Dziś po każdej Mszy św. w kruchcie Bazyliki są zbierane podpisy pod petycją „ZATRZYMAJ ABORCJĘ”. Żeby poprzeć propozycje ustawy trzeba wpisać się na listę i podać numer PESEL. Serdecznie prosimy o poparcie tych starań.

 6. Zapraszamy na przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania: we wtorek na godz. 17:oo - klasy III gimnazjum, w czwartek na godz. 17:oo - klasy II gimnazjum, w piątek na godz. 17:oo - klasy VII szkoły podstawowej. Dorosłych w niedzielę po Mszy św. o godz. 18:oo

 7. Osobom, które złożyły swoje dary na suknię i korony dla Matki Bożej dziękujemy i w dalszym ciągu prosimy o składanie osobistych darów. Niech każdy ma swój osobisty wkład w tym dziejowym wydarzeniu. Każdy dar jest odnotowywany w Księdze Koronacyjnej. Za dary i ofiary serdecznie dziękujemy. Wdzięczność wyrażamy w kapłańskiej modlitwie.

 8. W następną niedzielę będziemy przeżywali jako dzień misyjny; ofiary składane na tacę będą przeznaczone na misje.

 9. Kalendarze parafialne na rok 2018 można nabywać w zakrystii.

 10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą nabywamy w zakrystii.

 11. Solenizantom i jubilatom bieżącego tygodnia składamy życzenia Bożego błogosławieństwa.


Przyjmijmy Boże błogosławieństwo; niech ono wskazuje nam drogę naśladowania heroicznych cnót, jakie posiadał św. Jan Paweł II, który nie lękał się otwierać drzwi swego życia dla Chrystusa.

Odsłon: 300